Ikäihmisten turvallisuus

Ikäihmisten turvallisuus

Ikinä opas
Opas ikäihmisten kaatumistapaturmien ehkäisyyn.

Ikäihmisten kaatumistapaturmien ehkäisy
Opas sosiaali- ja terveyshuollon ammattilaisille ja hyödyksi myös muillekin.

Iäkkäiden liikenneturvallisuus
Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän selvitys iäkkäiden liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Ikäihmisten palvelujen laatusuositus
Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut ikäihmisten palveluja koskevat laatusuositukset.

Ikäihmisten turvallisuus
Hätäkeskuslaitoksen näkökulmasta lyhyesti kerrottuna.

Turvallinen elämä ikääntyneille
Toimintaohjelma ikääntyneiden turvallisuuden parantamiseksi - sisäasiainministeriön julkaisuja 19/2011.

Ikäihmisiin kohdistuvat rikokset ja niiden ennaltaehkäisy
Rikoksentorjuntaneuvoston opas ikäihmisiin kohdistuvien rikosten ennaltaehkäisyyn.