Turvallisuuden tietopankki

Säkerhetsdatabas

Välkommen till sidan för säkerhetsinformation. Internet har mycket  säkerhetsinformation, all information är inte pålitlig till hundra procent. Vårt mål är att förse dig med säkerhetsinformation, så att du lätt kan finna den information du behöver.

Pågpende arbete

Länkarna:

Papunet - Tillgänglig kommunikation
Infovideo om nödsamtal på teckenspråk
Specialgruppers boendesäkerhet
Trafikskyddets sida
Information om strålning och skydd
Säkerhetsguide för seniorer