Turvallisuuskoulutus materiaalipankki

Koulutuksen materiaalipankki

Ehkäise tapaturmat -hanke 2009 - 2015
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien ja Etelä-Kymenlaakson kuntien yhteinen hanke tapaturmien ehkäisemiseksi.

Ensiapuohjeet
Harjoittele, miten onnettomuuspaikalla tulee toimia. Myös muuta tietoa ensiavun antamiseen.

Hälytysajoneuvon väistäminen
Tapaturvan tuottamaa koulutusmateriaalia siitä kuinka menetellä, kun kohdataan liikenteessä hälytysajoneuvo.

Lasten ja nuorten hyvä arki
Lasten ja nuorten hyvään arkeen tähtääviä koulutusmateriaaleja. Turvallisuuteen liittyviä oppituntisuunnitelmia muiden jatkona...

Liikenneturvallisuus
Liikennekasvatukseen liittyvää opettajan aineistoa. 

Opi uimaan
Materiaalia uintitaidon kehittämiseen.

Paloturvallisuus.info
Paranna paloturvallisuutta kodissa ja työpaikalla, kehitä erityisryhmien parissa työskentelevien paloturvallisuustietoja ja -taitoja.

Pelastustiet
Kurssi pelastusteihin liittyvistä säädöksistä ja käytännön toteutuksista visuaalisin materiaalein. Kurssin pituus on n. 20 min.

Tapaturmien ehkäisy
THL:n tuottamaa tapaturmatietoutta kalvosarjoina.

Turvallisuuskävelyt
Rikoksentorjuntaneuvoston laatima opas turvallisuuskävelyiden järjestäjille ja osallistujille.

Turvallisuuskoulutusmateriaalia lapsille ja nuorille
Edun ja Opetushallituksen koontisivu erilaisista turvallisuuskoulutusmateriaaleista.

Turvetuotantolaitosten paloturvallisuus 
Tausta-aineistoa turvetuotantoalueiden paloturvallisuuteen. 

Yleinen vaaramerkki
Kuinka toimitaan kun kuullaan yleinen vaaramerkki?

Videot
Koulutuksissa käytettäviä videoita löydät täältä.