Työturvallisuus

Työturvallisuus

Tapaturmat
Suomessa sattuu vuosittain lähes miljoona tapaturmaa. Työterveyslaitoksen ylläpitämiltä sivuilta saat lisätietoa.

Tietoa työtapaturmista
Monipuolista tietoa sattuneista työtapaturmista Suomessa.

Työpaikan ensiapuvalmius
Tietoa työpaikan ensiapuvalmiuden suunnitteluun.

Työturvallisuuden tiedonlähteitä
Tietoa työturvallisuuden kehittämisestä Suomessa.