Yleisten paikkojen häiriökäyttäytyminen

Yleisten paikkojen häiriökäyttäytyminen

Ankkuri-toiminta 
Ankkuri-toiminnalla ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä. 

Mikä katsotaan yleiseksi paikaksi?

Yleinen järjestys ja turvallisuus
Ihmisillä on oikeus pelkäämttä ja toisen estämättä käyttää heille kuuluvia perusoikeuksia.

Videovalvonta ja rikollisuuden ehkäisy
Julkaistua tietoa videovalvonnasta ja sen merkitystä rikollisuuden ehkäisystä.