Väkivalta

Väkivalta

Ankkuri-toiminta 
Ankkuri-toiminnalla ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä. 

Apua on saatavilla
Sosiaali- ja terveysministeriön opas - Meillä jokaisella on vastuu. Tietoa väkivallan uhreille.

European Crime Prevention Network (EUCPN)
Euroopan rikoksentorjuntaverkosto.

Jos joudut rikoksen uhriksi
Oikeusministeriön julkaisu rikoksen uhreille.

Lyömätön linja 
Lyömätön linja on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat käyttäneet tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa perheessään tai muussa läheisessä suhteessa. 

Nuorten turvatalo
Punaisen Ristin nuorten tukitoimintaa

Rikoksentorjuntaneuvosto
Väkivallan ehkäisemiseksi tarvitaan tietoa väkivallan piirteistä, syistä ja torjuntakeinojen tehokkuudesta. Keinoja väkivallan vähentämiseksi on olemassa.

Rikunet
Henkilökohtainen palvelu, joka on tarkoitettu rikosten uhreille.

Turvakodit
Turvakodit auttavat lähisuhteessa väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneita.

Väkivallasta sovintoon
Suomen evankelisluterilaisen kirkon käynnistämä väkivallan vähentämiseen tähtäävä yhteistyöhanke.