Päihteiden väärinkäyttö

Päihteiden väärinkäyttö

Addictions info
Eurooppalainen alkoholi-, huume- ja riippuvuusportaali.

Alkoholiohjelma 2008-2011
Tietoa alkoholista ja sen käytön vaikutuksista kuten myös eroon pääsystä. THL:n sivut.

Irti huumeista
Tukiyhdistyksen sivut.

Lasinen lapsuus
Tietoa alkoholin vaikutuksesta lapsiin.

Nuorten päihteet
Millaisia päihteitä on? Miten antaa ensiapua päihteiden käyttäjälle?

Oma-apu
Oma-apu tarjoaa välineitä ja ohjelmia, joiden avulla voi muuttaa juomistapoja.

Päihteet
Laajaa tietoa eri päihteistä. Mm. tupakkakin on päihde.

Päihteet ja aivot animaatio
Päihdelinkin sivuilla löytyy mielenkiintoinen animaatio, kuinka päihteet vaikuttavat aivojen toimintaan.

Päihteiden käytön valvonta
Poliisi suorittaa aktiivista päihteiden käytön valvontaa.

Sopivasti senioreille
Ikäihmisten alkoholin riskikäytön tunnistaminen voi olla vaikeaa. Videoita ikäihmisten alkoholin käyttöön liittyen. THL 

Testaa päihteidenkäytön riskit
Tällä sivulla voi testata omia päihteiden käytön tottumuksiaan.