Merialueen turvallisuus

Merialueen turvallisuus

Kansion sisältö:

Jäällä liikkuminen  
   Ohjeita turvalliseen jäällä liikkumiseen ja tietoa maastoliikenteestä.
Meripelastus    
   Tietoa meripelastuksesta ja ohjeita hätätilanteeseen.
Vesillä liikkuminen   
   Ohjeita, sääntöjä ja säätietoja turvalliseen vesillä liikkumiseen.