Tiestön kunto

Tiestön kunto

Destian hoito- ja kunnossapitopalvelut
Destia hoitaa- ja kunnostaa isoa osaa suomalaisista teistä.

Ilmaston muutoksen vaikutus tiestön kuntoon 
Tiehallinnon selvityksiä. 

Tiestön kunnossapito 
Liikenneviraston tietoa tiestön kunnossapidosta. 

Tietyöt 
Liikenneviraston ylläpitämä tietyösivusto, josta näkee meneillään olevat tietyömaat.