Pelastussuunnitelmat

Pelastussuunnitelmat

Pelastussuunnitelma asuinkiinteistöille
Yli viisi asuinhuoneistoa käsittäville asuinkiinteistöille tarkoitettu suunnitelmapohja.

Pelastussuunnitelma maatiloille  
Ympäristöluvan vaativilla maatiloilla on pelastussuunnitelmavelvollisuus.

Pelastussuunnitelma yleisötilaisuuksiin
Isot yleisötilaisuudet vaativat etukäteis turvallisuussuunnittelua.  

Pelastussuunnitelma yrityksille ja laitoksille 
Pelastusasetuksen velvoittamien kohteiden suunnitelmapohja.

Toimintaohjeet 
Pelastussuunnitelman liitteeksi eri onnettomuustilanteisiin liittyviä ohjeita.