Kiinteistöturvallisuus

Kiinteistöturvallisuus

Kansion sisältö:

Asuntomurto    
   Asiaa asuntomurroista ja asuntojen suojauksesta.  
Ilkivaltariski  
   Kuinka ilkivaltariskiä vastaan voidaan suojautua.  
Naapurirauha  
   Mitä tehdä, jos naapurirauha on mennyttä?  
Nuohous 
   Tietoa nuohouksesta.
Pelastustiet  
   Pelastusteiden merkinnästä ja tarkoituksesta. 
Pelastussuunnitelmat 
   Linkkejä erilaisiin pelastussuunnitelmapohjiin.
Poistumisteiden avonaisuus  
   Kuinka pidetään poistumistiet avoimena? 
Tuhopolttouhka  
   Tuhopoltot ovat torjuttavissa.  
Turhat palohälytykset  
   Turhat palohälytykset eivät ole vain pelastuslaitoksen riesa.   
Yleinen paloturvallisuus 
   Monipuolista asiaa tulipalojen ehkäisystä.
Muu uhka  
   Yleistä asiaa uhkien torjunnasta. 

 

Yleistä kiinteistöturvallisuuteen liittyvää materiaalia:

Kodin turvallisuuden tarkistamistyökalu 
Kaikkiin koteihin tarkoitettu Turvallinen koti -sivusto on monipuolinen ja mittava tietopaketti kotitapaturmien välttämiseksi.

Kuluttajaviraston tuoteturvallisuus 
Sivuilla monipuolista asiaa tuotteiden turvallisuudesta.

Rakenteelliset määräykset 
Rakentamiseen liittyy monenlaisia turvallisuusmääräyksiä. Linkki rakennusmääräyskokoelmiin.

Turvaopas 
Monipuolista tietoa turvallisuudesta. 

Sovittelutoiminta
Sovittelutoiminnan tarkoitus on helpottaa asioiden selvittelyä eri osa-puolten kesken.

Suojeluohjeet
Finanssialan keskusliiton julkaisemia suojeluohjeita kiinteistöturvallisuuteen.