Lasten suojelu

Lastensuojelu

Ankkuri-toiminta 
Ankkuri-toiminnalla ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä. 

Lasinen lapsuus 
Arvokasta työtä lasten eheän elämän turvaamiseksi.

Lastensuojelu
Sosiaali- ja terveysministeriön lastensuojelusivut.

Lastensuojeluilmoitus
Ohjeita ja lomakkeita lastensuojeluilmoituksen tekemiseen.

Lastensuojelutilastot
THL ylläpitää tilastoa lasten ja nuorten vuosittaisesta sijoittamisesta.

Lastensuojelu ja sijaishuolto
Ensi- ja turvakotien liiton sivulla on kerrottu selkokielellä lastensuojelusta ja sen sisältämistä toimenpiteistä.

Lasten kehittyminen
Mannerheimin Lastensuojeluliiton havainnesivut lasten kehittymisestä eri ikävuosina.

Tajua mut! 
Liputus nuoren tukena on yhteisöllinen toimintamalli varhaiseen välittämiseen.